Jesteś naszym 4928439 gościem

Aktualności:

Protokół z rozstrzygnięcia Rodzinnego konkursu plastycznego na Pojazd Świętego Mikołaja „Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą …”  2022-12-20

Międzyzdroje 16.12.2022

PROTOKÓŁ

Protokół z dnia 16 grudnia 2022 r. z rozstrzygnięcia Rodzinnego konkursu plastycznego
na Pojazd Świętego Mikołaja „Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą …”.
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Ośrodek Pomocy Społecznej i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. W Rodzinnym konkursie plastycznym na „Pojazd Świętego Mikołaja" organizowanym przez Międzynarodowi Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej udział wzięły 4 rodziny.
Konkurs oceniała komisja w składzie:
Beata Kiryluk — Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów
Izabela Suchłabowicz — Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
Alina Poskart — Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
Anna Bednarczyk-Szczuraszek - Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
Adriana Kania — Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim „Morskie Skarby"
Członkowie komisji konkursowej prace oceniali według estetyki wykonania, zgodności z tematem, pomysłowości, oryginalności i samodzielności wykonania . Komisja po dokładnej analizie i obejrzeniu wszystkich pojazdów, które wpłynęły do Międzynarodowego Domu Kultury do dnia 14 grudnia przyznała następującą ilość punktów i za zajęcie I,II, III,IV miejsca uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
IV MIEJSCE — 164 punkty: MAJA, IZA I ADAM PORZYCCY


III MIEJSCE — 166 punktów: ZUZANNA, ADAM I KLAUDIA CHORĄŻYCZEWSCY


II MIEJSCE — 187 punktów: ALEKSANDRA CZYŻAK-CZMOCH, KONRAD CZMOCH, TYMON EMILIA I JULKA CZMOCH, LILIAN NA PAŃKO ORAZ JANINA BUCKA

I MIEJSCE — 198 punktów: ZUZANNA, ALEKSANDRA I WOJCIECH KRUPIŃSCY

Na tym protokół zakończono. Jury dziękuję za udział w konkursie.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski