Jesteś naszym 3638691 gościem

Aktualności:

Wyniki 46 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej  2011-07-02

Protokół z posiedzenia Jury
46. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach


Jury w składzie:

Prof. zw. Ryszard Zimak - przewodniczący
Prof. Dariusz Dyczewski
Krystyna Stańczak-Pałyga
Halina Rostek – sekretarz

po wysłuchaniu utworów konkursowych muzyki współczesnej zaprezentowanych przez 7 zespołów postanowiło przyznać:

w kategorii A: „Chóry mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe”

Brązowy Dyplom:

Chórowi Męskiemu "Słowiki 60" ze Szczecina, dyrygent: Grzegorz Handke

Srebrny Dyplom:

Chórowi Kameralnemu Politechniki Wrocławskiej "Axion” z Legnicy, dyrygent: Jarosław Lewków

Złote Dyplomy następującym zespołom:

Chórowi Kameralnemu "Dysonans" z Poznania, dyrygent: Magdalena Wdowicka-Mackiewicz;

Zespołowi Kameralnemu Bazyliki NMP "Ad Libitum" z Pszowa, dyrygent: Izabela Zielecka-Panek;

Chórowi Akademii Morskiej ze Szczecina, dyrygent:
Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

W Festiwalu wzięło udział 12 chórów . Jury postanowiło przyznać następujące nagrody festiwalowe:

Nagrodę Burmistrza Miasta Międzyzdroje – Chórowi Uniwersytetu z Guayaquill z Ekwadoru, dyrygent:
Fernando Mauricio Gil Estrada

Nagrodę Stowarzyszenia Handlowców i Przedsiębiorców Miasta Międzyzdroje „Bursztynowe Drzewko” –

Chórowi Kameralnemu "Dysonans" z Poznania, dyrygent: Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Chórowi Mieszanemu Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, dyrygent: Tadeusz Eckert

Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział w Szczecinie – Górniczemu Chórowi Męskiemu z Lubina, dyrygent: Zdzisław Francuz

Nagrodę Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach - Chórowi Akademii Morskiej ze Szczecina,
dyrygent: Sylwia Fabiańczyk-Makuch

Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej – Zespołowi Kameralnemu Bazyliki NMP "Ad Libitum", dyrygent: Izabela Zielecka-PanekNagrodę Główną Festiwalu - Grand Prix w wysokości 4.000 zł, Jury 46 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w

Międzyzdrojach przyznało – Chórowi Mieszanemu Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, dyrygent: Tadeusz Eckert.

W imieniu Jury Festiwalu pragnę wyrazić podziękowanie władzom Miasta Międzyzdroje oraz Regionu za opiekę nad Festiwalem Pieśni Chóralnej oraz życzliwe wspieranie wszelkich działań z nim związanych.

Jury pragnie wyrazić szczególne uznanie i złożyć serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom 46. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, w szczególności: Dyrekcji Festiwalu, w osobach Dyrektora Artystycznego - Prof. Dariusza Dyczewskiego, Dyrektora Organizacyjnego - Jolanty Bartczak oraz Dyrektora Festiwalu - Piotra Szulca, za bardzo sprawny przebieg Festiwalu oraz wspaniałą i serdeczną atmosferę podczas całej imprezy.


Podpisy członków Jury:

Prof. zw. Ryszard Zimak – przewodniczący ………………………..

Prof. Dariusz Dyczewski ………………………..

Krystyna Stańczak-Pałyga ……………………….
..
Halina Rostek – sekretarz ………………………

Międzyzdroje, 30 czerwca 2011
Protokół Jury Konkursu „Musica Sacra”
odbywającego się w ramach
46 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach

Jury w składzie:

Prof. zw. Ryszard Zimak - przewodniczący
Prof. Dariusz Dyczewski
Andrzej Mleczko
Krystyna Stańczak-Pałyga
Halina Rostek – sekretarz

po wysłuchaniu 9 zespołów biorących udział w konkursie postanowiło przyznać wyróżnienia dla:

Chóru "Tibi Mariae" z Grudziądza pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej-Michna

oraz dla Zespołu Wokalnego "Julin" z Wolina pod dyrekcją Józefa Romanowskiego

Brązowy Dyplom:

Górniczemu Chórowi Męskiemu z Lubina pod dyrekcją Zdzisława Francuza

Dwa równorzędne Srebrne Dyplomy:

Chórowi Męskiemu "Słowiki 60"ze Szczecina pod dyrekcją Grzegorza Handke

Chórowi Nauczycielskiemu "Primo Vere" ze Szczecina pod dyrekcją ks. Zbigniewa Woźniaka

Trzy równorzędne Złote Dyplomy:

Chórowi Kameralnemu Politechniki Wrocławskiej "Axion" z Legnicy pod dyrekcją Jarosława Lewków

Chórowi Mieszanemu Liceum Ogólnokształcącego z Głubczyc pod dyrekcją Tadeusza Eckerta

Zespołowi Kameralnemu "Ad Libitum" z Pszowa pod dyrekcją Izabeli Zieleckiej-Panek

Grand Prix Konkursu „Musica Sacra” - Bursztynową Aureolę Świętego Piotra Apostoła Jury przyznało:

Chórowi Kameralnemu "Dysonans" z Poznania pod dyrekcją Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz.

Jury pragnie serdecznie podziękować ks. dr. Marianowi Wittliebowi, Proboszczowi Parafii p.w. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

Podpisy członków Jury:

Prof. zw. Ryszard Zimak – przewodniczący ........................................

Prof. Dariusz Dyczewski .......................................

Krystyna Stańczak-Pałyga .......................................

Andrzej Mleczko .......................................

Halina Rostek – sekretarz ......................................


Międzyzdroje, 29 czerwca 2011 roku

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski