Jesteś naszym 5008967 gościem

Aktualności:

Działalność kulturalna MDK 2012/2013  2012-10-17

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
zaprasza na zajęcia artystyczno – rozwojowe:


PONIEDZIAŁEK
12.30 - 17.35 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne)- p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
13.30 - 15.15 Język angielski dla dzieci - LINK, sala pomarańczowa lub 51
14.00 - 17.35 Język angielski dla dzieci - LINK, sala nr 9
16.30 - 19.00 Zespół „Bryza”(dorośli) - sala nr 51
17.35 - 18.35 Język niemiecki dla dorosłych - LINK, sala nr 9
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale”(dorośli) –p. Katarzyna Piotrowska, sala nr 6A lub Sala Teatralna
18.00 - 19.45 Joga - p. Małgorzata Dziembor, sala pomarańczowa

WTOREK
12.00 - 15.45 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne), sala nr 6A
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota Sielewicz, sala nr 9
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki”(zajęcia muzyczno-rytmiczne - młodsza grupa 4-6 lat)- p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, sala nr 53
16.15 - 19.00 Taniec towarzyski , p. Anna Zjawińska - sala pomarańczowa
17.10 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Coś z niczego”(dzieci 5-8 lat )- p. Ewa Lewandowska, sala nr 51

ŚRODA
12.30 - 15.30 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne), sala nr 6A
13.30 - 16.45 Język angielski dla dzieci - LINK, sala nr 9
15.30 - 16.00 Zajęcia muzyczne - Bum Bum Rurkowa orkiestra p. Inna Żołudiewa sala nr 6 A
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota Sielewicz, sala nr 53 lub Sala Teatralna
16.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne), sala nr 6A
16.00 - 17.30 Zajęcia plastyczne, p. Anna Mackiewicz, sala nr 51
16.00 - 19.00 Taniec nowoczesny, p. Agata Mida , sala pomarańczowa
16.00-17.00 grupa początkująca 5-9 lat
17.00-18.30 grupa średniozaawansowana pow. 9 lat
18.30-19.00 solo i duety pow. 9 lat
18.00 - 19.00 Język niemiecki dla dorosłych - LINK, sala nr 9
19.15 - 20.45 Joga - p. Małgorzata Dziembor, sala pomarańczowa

CZWARTEK
12.30 - 16.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne), zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
13.30 - 15.35 Język angielski dla dzieci - LINK, sala nr 9
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki” (zajęcia muzyczno -rytmiczne-starsza grupa 6-7 lat), sala nr 6A
17.10 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Cos z niczego” ”(dzieci 5-8 lat)- p. Ewa Lewandowska, sala nr 51
17.00 - ……. Brydż, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale” (dorośli) –p. Katarzyna Piotrowska, sala nr 6A lub Sala Teatralna
18.15 - 20.00 Zespół „Bryza” (dorośli) - sala nr 51


PIĄTEK
13.00 - 17.00 Zajęcia wokalne, nauka gry na pianinie, - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
15.30 - 17.30 Zajęcia teatralne - p. Ewa Kaśkosz, sala nr 9 lub Sala Teatralna
16.00 - 18.00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, sala nr 53
16.00 - 17.30 Gromada Zuchów- p. Tomasz Rychłowski, sala nr 51
17.00 - 19.15 Chór kameralny – p. Anna Sobierajska –sala pomarańczowa lub Sala Teatralna


SOBOTA
11.00 - 13.00 Chór kameralny –p. Anna Sobierajska, sala pomarańczowa lub Sala Teatralna
13.30 - 15.00 Zajęcia z emisji głosu - p. Paweł Guz sala nr 9

Kafejka internetowa czynna w MDK:
- dorośli - 1 godzina 3 zł
- dzieci szkolne - 1 godzina - 1 zł

Zapisy na zajęcia i wszystkich informacji można uzyskać w Sekretariacie MDK
lub pod nr tel. 91 32-82-600

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski