Jesteś naszym 5209429 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 11.06.2014 r.  2014-12-12

Międzyzdroje 11.12.2014
Turniej par [maksy]

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
1 8 Kazimierz Drzewiecki 3.0 ZP 10989 S 64.29 6
Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S
2 5 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S 56.55 3
Kazimierz Lisicki 0.0 NZ
3 4 Zdzisław Nowicki 5.0 ZP 06043 S 53.57 1
Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S
4 6 Krzysztof Małolepszy 3.0 ZP 13249 50.60 1
Danuta Skowronek 1.5 ZP 15074 K
5 3 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S 48.81
Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S
6 7 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 13251 48.21
Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250
7 2 Jan Damazyn 0.5 ZP 09389 S 42.26
Jan Wardach 0.0 NZ
8 1 Jan Dajerling 0.5 ZP 05959 N 35.71
Leszek Wanat 0.0 ZP 11945 S
-----
Suma WK = 38.5

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski