Jesteś naszym 5209332 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 18.12.2014 r.  2014-12-29

Międzyzdroje 18.12.2014
Turniej par [impy csr]

M-CE NR +/- RAZEM PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 5 Zdzisław Nowicki 5.0 ZP 06043 S 43.00 7
Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S
2 2 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 13251 11.00 4
Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250
3 7 Jan Dajerling 0.5 ZP 05959 N 6.00 2
Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S
4 1 Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S 5.00 1
Jerzy ¦widerski 7.0 ZP 06118 S
5 6 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S -10.00
Kazimierz Lisicki 0.0 NZ
6 4 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S -13.00
Krzysztof Małolepszy 3.0 ZP 13249
7 3 Jan Damazyn 0.5 ZP 09389 S -42.00
Jan Wardach 0.0 NZ
-----
Suma WK = 41.0

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski