Jesteś naszym 5209503 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 12.03.2015 r.  2015-03-13

Międzyzdroje 12.03.2015
Turniej par [impy-csr]

M-CE NR +/- RAZEM PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 1 Ryszard Gaca 4.0 ZP 10104 S 60.00 7
Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S
2 4 Zdzisław Nowicki 5.0 ZP 06043 S 27.50 4
Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S
3 5 Kazimierz Drzewiecki 3.0 ZP 10989 S 24.50 2
Roman Pawłowski 1.5 ZP 14364
4 2 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S -17.00 1
Kazimierz Lisicki 0.0 NZ
5 6 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S -19.00
Emir Majzner 0.0 ZP 11196
6 3 Jan Dajerling 0.5 ZP 05959 N -35.50
Lech Nurkowski 0.0 NZ
7 7 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S -40.50
Jan Damazyn 0.5 ZP 09389 S
-----
Suma WK = 37.5

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski