Jesteś naszym 5209449 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 19.03.2015 r.  2015-03-20

Międzyzdroje 19.03.2015
Turniej par [maksy]

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
1 6 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S 60.49 8
Kazimierz Lisicki 0.0 NZ
2 1 Ryszard Gaca 4.0 ZP 10104 S 53.09 5
Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S
3 5 Zdzisław Nowicki 5.0 ZP 06043 S 52.47 2
Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S
7 Stanisław Charkot 5.0 ZP 05906 S 52.47 2
Jerzy ¦widerski 7.0 ZP 06118 S
5 8 Stanisław Grzyb 5.0 ZP 05939 50.62 1
Łukasz Szczełkun 3.0 ZP 12277
6 3 Kazimierz Drzewiecki 3.0 ZP 10989 S 50.00
Roman Pawłowski 1.5 ZP 14364
7 2 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S 48.77
Jerzy Romańczuk 2.5 ZP 15491 S
8 9 Jan Dajerling 0.5 ZP 05959 N 45.06
Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250
9 4 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S 37.04
Jan Damazyn 0.5 ZP 09389 S
-----
Suma WK = 61.0

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski