Jesteś naszym 5209360 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 26.03.2015 r.   2015-03-27

Międzyzdroje 26.03.2015
Turniej par [maksy]

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
1 5 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S 60.12 7
Kazimierz Lisicki 0.0 NZ
2 1 Ryszard Gaca 4.0 ZP 10104 S 58.93 4
Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S
3 8 Stanisław Grzyb 5.0 ZP 05939 56.55 2
Łukasz Szczełkun 3.0 ZP 12277
4 6 Zdzisław Nowicki 5.0 ZP 06043 S 51.79 1
Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S
5 4 Kazimierz Drzewiecki 3.0 ZP 10989 S 47.02
Roman Pawłowski 1.5 ZP 14364
6 7 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 13251 45.83
Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250
7 3 Jan Dajerling 0.5 ZP 05959 N 42.26
Jan Wardach 0.0 NZ
8 2 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S 37.50
Jan Damazyn 0.5 ZP 09389 S
-----
Suma WK = 46.5

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski