Jesteś naszym 4648208 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju Międzyzdroje 04.04.2019   2019-04-05

Międzyzdroje 04.04.2019 Turniej par maksy [ protokoły ] [ historie ] m-ce № para wk okręg klub wynik % PKL PDF 1 5 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 53.57 7 16 Marek Kowalczyk NZ 2 1 Bogdan Piotrowski NZ 52.98 4 14 Jan Damazyn 1.5 ZP FLOTA I Świnoujście 3 2 Franciszek Albekier 0.5 ZP 52.38 2 12 Kazimierz Lisicki NZ 4 8 Stanisław Kulesza 11.0 ZP MDK Międzyzdroje 50.60 1 10 Wojciech Witkowski 4.0 FLOTA II Świnoujście 5 6 Ryszard Gaca 4.0 ZP MDK Międzyzdroje 50.00 1 6 Andrzej Szczodry 3.0 7 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 50.00 1 8 Jerzy Neukampf 1.0 7 4 Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP BLOTKA Goleniów 45.83 1 4 Jerzy Świderski 7.0 8 3 Lucjan Buława 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 44.64 1 2 Gerard Wenta NZ

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski