Jesteś naszym 4630993 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju Międzyzdroje 22.08.2019 r.  2019-08-23

Międzyzdroje 22.08.2019 Turniej par impr csr [ protokoły ] [ historie ] m-ce № para wk okręg klub wynik PKL PDF 1 5 Roman Pawłowski 2.5 ZP MDK Międzyzdroje 51.00 7 12 Franciszek Albekier 0.5 2 2 Ryszard Gaca 4.0 ZP MDK Międzyzdroje 28.50 3 10 Marek Banach 5.0 KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg 3 1 Stanisław Kulesza 11.0 ZP MDK Międzyzdroje 23.50 1 8 Wojciech Witkowski 4.0 FLOTA II Świnoujście 4 4 Jan Damazyn 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 19.50 1 6 Waldemar Pietrzak 2.0 5 3 Gerard Wenta NZ -51.00 1 4 Lucjan Buława 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 6 6 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP -71.50 1 2 Jerzy Neukampf 1.0

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski