Jesteś naszym 4639411 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju Międzyzdroje 05.09.2019 r.  2019-09-06

Międzyzdroje 05.09.2019 Turniej par impy csr [ protokoły ] [ historie ] m-ce № para wk okręg klub wynik PKL PDF 1 3 Ryszard Gaca 4.0 ZP MDK Międzyzdroje 64.00 6 14 Tadeusz Leszczyński 5.0 2 4 Jan Damazyn 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 9.00 3 12 Lucjan Buława 2.0 3 5 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 1.00 1 10 Marek Kowalczyk NZ 4 1 Stanisław Kulesza 11.0 ZP MDK Międzyzdroje 0.00 1 8 Wojciech Witkowski 4.0 FLOTA II Świnoujście 5 2 Roman Pawłowski 2.5 ZP MDK Międzyzdroje -11.00 1 6 Franciszek Albekier 0.5 6 6 Anna Sawicka NZ -25.00 1 4 Krzysztof Kudokas 7 7 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP -38.00 1 2 Jerzy Neukampf 1.0

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski